Šta je rekonekcija?

Kratko objašnjenje na kom principu se zasniva lična rekonekcija.

Linije meridijana (ponekad nazivane akupunkturnim linijama) na našim telima prvobitno su bile povezane sa mrežom linija koje okružuju planetu i presecaju se na poznatim mestima koja se nazivaju mesta moći, kao što su Maču pikču i Sedona. Ove linije se nastavljaju i spajaju nas sa znatno većom rešetkastom mrežom, povezujući nas sa celim univerzumom.

linije-meridijana-tacke

Svako telo sadrži sopstveni skup energetskih linija i tačaka. Iako predstavljaju samo ostatke onoga što su nekada bile, ove linije i tačke nastavljaju da služe kao međuveza sa Univerzumom: one su kanal koji obezbeđuje naše prenošenje energije, svetlosti i informacije između makrokosmosa i mikrokosmosa, univerzuma i čovečanstva.

U jednom vremenskom trenutku ostali smo nepovezani sa tim linijama i izgubili smo punoću naše neraskidive veze sa univerezumom, udaljavajući se tako od naše prethodno brze stope evolucije.

REKONEKCIJA donosi “nove” aksijatonalne linije koje nas povezuju sa moćnijim i razvijenijim nivoima nego ikada ranije. Te linije su deo večne mreže inteligencije sistema paralelnih dimenzija koji obezbeđuju osnovnu energiju za obavljanje funkcija ljudskog tela.

Preuzmite i aktivirajte ove nove linije dozvoljavajući razmenu energije svetlosti i informacije, prevežite lance DNK i ponovo sjedinite “strune” istovremenih ili paralelnih ravni postojanja.

Rekonekcija nije samo proces isceljivanja ona takođe donosi:

  • dublji unutrašnji mir;
  • sposobnost boljeg izbora pri odlučivanju;
  • oslobađanje strahova i osećaja krivice;
  • povećana kreativnost;
  • smanjena anksioznost;
  • veća sposobnost da dajete i primate ljubav;
  • iskustvo svesnosti sadašnjeg trenutka;
  • balansiranje endokrinog sistema koji kontroliše metabolizam.
  • uzdizanje mentalnog, fizičkog i duhovnog nivoa na više energetske frekvencije.

Najčešća pitanja i odgovori

Rekonektivno lečenje

Dr. Erik Perl

Lečenje životinja

Budite slobodni da me kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja putem telefona 063 7818333 ili putem kontakt forme.

Call Now Button