Ostale tehnike isceljenja

Dugogodišnje iskustvo rada sa ljudima me je utvrdilo u nameri da se svakome ko traži pomoć može pomoći, samo treba pronaći ispravan pristup koji odgovara posebnosti datog čoveka. Kako bih ovu nameru što bolje ostvario posvetio sam se izučavanju i praktikujem i ostale tehnike isceljenja, pored rekonekcije.

Uz Rekonekciju preporučujem i radim još nekoliko tehnologija koje mogu čoveka da oslobode velikog tereta kako na psihosomatskom nivou tako i na fiziolološkom planu.

Za razvoj svesti 40 grana Vedske nauke sa jednom pod granom zvanom AYURVEDA i Transcendentalna meditacija kao vrhunska tehnika za oslobađanje od stresa, glavnog uzročnika većine bolesti u organizmu.

Nameštanje atlasa za sve one koji imaju problema sa bolovima u vratu, kičmi, kukovima i nogama. Za on koji imaju slabu cirkulaciju i vrtoglavice.

I Kvantno isceljivanje – moderan pristup dijagnostike i isceljivanja tela.

Dakle, postoje razne tehnike isceljenja ali sve one imaju jedan cilj – da uspostave zdravo, normalno energetsko polje jer kad je ono uspostavljeno samim tim je i naš orgaizam u zdravom fiziološko-mentalnom stanju.

energetsko-polje-rekonekcija-isceljenje

Ovo su tehnike, pored rekonekcije, kojima se ja bavim:

Budite slobodni da me kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja putem telefona 063 7818333 ili putem kontakt forme.

Call Now Button